/Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Party Patch

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle websites van Party Patch en zijn dochterondernemingen en filialen en alle bijbehorende inhoud, waaronder e-mail, RSS en mobiele diensten, zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze verklaring zorgvuldig door voordat u een van de websites van Party Patch gebruikt. Door de websites van Party Patch te bezoeken of door het downloaden, installeren of gebruiken van mobiele of desktopapplicatiesoftware of -diensten van Party Patch of andere materialen of diensten die beschikbaar worden gesteld op, vanaf of via de Websites (gezamenlijk de “Website(s)”), geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) en het Privacybeleid van Party Patch, te vinden op http://partypatch.eu/nl/privacybeleid/ en hierin opgenomen door verwijzing. Als u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden of het Privacybeleid van Party Patch, maak dan geen gebruik van de Website(s). De Website(s) worden beschikbaar gesteld, geregeld, bediend en beheerd door Party Patch vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Party Patch verklaart niet dat de Website(s) geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten de Verenigde Staten en toegang tot de Website(s) vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Als u deze website(s) bezoekt vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten.

Om de Website(s) te kunnen gebruiken, moet u (a) ten minste 18 jaar oud zijn of de meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied van verblijf (afhankelijk van welke het grootst is); of (b) als u tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar of de leeftijd van meerderjarigheid bent, moet u de toestemming van uw wettelijke ouder of voogd hebben om de Website(s) te gebruiken. Als u jonger bent dan 13 jaar, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website(s).

Party Patch kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en het beleid op elk moment wijzigen of herzien. Tenzij Party Patch om juridische of administratieve redenen een wijziging doorvoert, zal Party Patch dit een redelijke termijn van tevoren dit aankondigen, voordat de bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat Party Patch u op de hoogte kan stellen van de bijgewerkte Voorwaarden door ze op de Website(s) te plaatsen en dat uw gebruik van de Website(s) na de ingangsdatum van de bijgewerkte Voorwaarden (of ander gedrag zoals Party Patch redelijkerwijs kan specificeren) uw akkoord vormt met de bijgewerkte Voorwaarden. Daarom dient u deze Voorwaarden te lezen voordat u de Website(s) gebruikt. De bijgewerkte Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, of een latere datum die in de bijgewerkte Voorwaarden kan worden gespecificeerd, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de Website(s).

De Website(s) is (zijn) een tijdelijke gratis dienst en Party Patch kan op elk moment beginnen met het in rekening brengen van het gebruik van een of alle delen van de Website(s). Party Patch behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Website(s) op elk moment te beëindigen. Party Patch behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen die inactief worden terug te vorderen die inactief worden of dit te doen namens bedrijven of personen die juridische claims of handelsmerken op die gebruikersnamen hebben.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website(s), met inbegrip van gebruikers die bijdragen aan de Gebruikersinzendingen, zoals hieronder gedefinieerd.

Party Patch Accounts

U heeft geen account nodig om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website(s). Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website(s) moet u echter wel een account aanmaken. Mogelijk kunt u uw account aanmaken met behulp van uw Facebook-account of andere accounts. Uw gebruik van deze diensten van derden wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derden. Daarnaast mag u nooit zonder toestemming gebruik maken van andermans account. Bij het aanmaken van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Party Patch verbiedt het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf. U verklaart ook dat alle informatie die u verstrekt aan Party Patch bij registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn en dat u ermee instemt om uw informatie bij te werken indien nodig om de waarheid en nauwkeurigheid ervan te behouden. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die op uw account plaatsvindt en u moet uw accountwachtwoord veilig bewaren. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U moet Party Patch onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account. U gaat ermee akkoord dat u de inloggegevens van gebruikers van andere Party Patch-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.

Hoewel Party Patch niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door onbevoegd gebruik van uw account, kunt u wel aansprakelijk zijn voor de verliezen van Party Patch of anderen als gevolg van dergelijk onbevoegd gebruik. Party Patch is niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot, of wijziging van, uw overdrachten of gegevens, materiaal, informatie of gegevens verzonden of ontvangen van uw account, ongeacht of de gegevens daadwerkelijk door Party Patch zijn ontvangen.

Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Website(s) en alle materialen die door Party Patch op de Website(s) zijn opgenomen, met uitzondering van de Gebruikersinzendingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle inhoud, visuele interfaces, interactieve functies, informatie, grafische voorstellingen, ontwerp, compilatie, computercode, API’s, producten, software, diensten en alle andere elementen van de Website(s) (“Materiaal”) het eigendomsrecht en waardevolle eigendom van Party Patch vormen en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten (“IP-rechten”). Elk gebruik van de Website(s) anders dan zoals hierin specifiek toegestaan, is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Party Patch.

Sommige tekens, logo’s of andere afbeeldingen die door Party Patch op de websites van Party Patch zijn opgenomen, zijn ook beschermd als geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en/of dienstmerken die eigendom zijn van Party Patch of andere (“Handelsmerken”). U gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van Party Patch Handelsmerken zonder schriftelijke toestemming van Party Patch. Andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en andere merknamen die via de Website(s) worden gebruikt en weergegeven (“Merk(en) van Derden”) kunnen handelsmerken of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn, die al dan niet zijn aangesloten bij of verbonden aan Party Patch. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden of in voorwaarden die door de eigenaar van een Merk van Derden worden verstrekt, mag niets in deze Voorwaarden of op de Website(s) worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om enige op de Website(s) getoonde Party Patch Handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Patch in elk geval. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van Party Patch Handelsmerken komt uitsluitend ten goede aan Party Patch.

Uw gebruik van Materiaal

Uw recht om gebruik te maken van de websites van Party Patch en alle Materiaal of andere inhoud die erop verschijnt, is afhankelijk van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Materiaal wordt u verstrekt in de staat waarin het zich bevindt. Wijziging of gebruik van het Materiaal of enige andere inhoud op websites van Party Patch voor enig doel dat niet is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden kan een schending van de IP-rechten zijn en is verboden.

U kunt het Materiaal en alle andere inhoud die op de websites van Party Patch wordt weergegeven, openen en weergeven voor niet-commercieel, persoonlijk, amusementsgebruik op slechts één computer of apparaat. Het Materiaal en alle andere inhoud op de websites van Party Patch mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, gedistribueerd of gebruikt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Party Patch. Elke toestemming voor het kopiëren van Materiaal die door Party Patch in enig deel van de Website(s) om welke reden dan ook wordt verleend, is beperkt tot het maken van één enkele kopie voor niet-commercieel, persoonlijk, amusementsgebruik op één enkele computer of apparaat, en is onderworpen aan uw reproductie en het intact houden, en niet wijzigen, verwijderen, aanpassen of onderdrukken van alle auteursrechten en andere eigendomsmeldingen. Het gebruik van enig Materiaal op een andere website of netwerkomgeving is verboden. Ook het decompileren, reverse-engineering, demonteren of anderszins reduceren van de code die wordt gebruikt in enige software op de websites van Party Patch tot een leesbare vorm om de constructie van dergelijke software te onderzoeken en/of om andere producten die (geheel of gedeeltelijk) op dergelijke software zijn gebaseerd, te kopiëren of te creëren, is verboden.

U begrijpt dat u bij het gebruik van de Website(s) wordt blootgesteld aan Materiaal uit verschillende bronnen en dat Party Patch niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of IP-rechten van of met betrekking tot dergelijk Materiaal. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Materiaal dat onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of onaangenaam is, en u gaat ermee akkoord hierbij afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen Party Patch met betrekking daartoe, en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Party Patch, de eigenaren, exploitanten, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders ervan te vrijwaren en onschadelijk te houden voor zover de wet dat toestaat met betrekking tot alle zaken met betrekking tot uw gebruik van de Website(s).

Mobiele diensten

Party Patch kan bepaalde diensten aanbieden die beschikbaar zijn via een mobiel apparaat of app, waaronder (i) de mogelijkheid om Gebruikersinzendingen naar de Website(s) te uploaden via een mobiel apparaat, (ii) de mogelijkheid om vanaf een mobiel apparaat door de Website(s) te bladeren en (iii) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde functies via een toepassing die is gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat (gezamenlijk de “Mobiele Diensten”). Voor zover u toegang hebt tot de Website(s) via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenstarieven en andere kosten van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten verboden of beperkt zijn door uw dienstverlener, en niet alle Mobiele Diensten kunnen met alle dienstverleners of apparaten werken. Door gebruik te maken van de Mobiele Diensten begrijpt u dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Mobiele Diensten kan worden doorgegeven aan Party Patch.

Externe link disclaimer

De websites van Party Patch bevatten links naar externe websites van derden, samen met relevante commentaren om onze bezoekers te voorzien van een up-to-date overzicht van actuele nieuwsberichten. Sommige van deze sites zijn mogelijk niet aangesloten bij Party Patch.

Door het verstrekken van links naar andere sites geeft Party Patch geen garantie, goedkeuring of onderschrijving voor de informatie of producten die op deze sites beschikbaar zijn, noch geeft een link aan dat er een verband bestaat met of sprake is van goedkeuring door de gelinkte site van de betreffende website van Party Patch.

Party Patch werkt niet met en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de informatie, inhoud, producten en/of diensten op externe sites. Evenmin vertegenwoordigt of onderschrijft het de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, producten en/of diensten die op of via externe sites worden aangeboden, met inbegrip van, zonder beperking, garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, garanties van titel of niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bezoeken van dergelijke externe sites is op eigen risico. Wij moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer zij onze site verlaten en om de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke externe websites te lezen. Bezoekers dienen zich bij problemen met een externe link naar de beheerder of webmaster van de site te richten.

Er wordt geen machtiging of toestemming gegeven voor het framen of linken naar pagina’s van een website of een van de Gebruikersinzendingen, geheel of gedeeltelijk.

Voorwaarden voor reacties en discussiegroepen

Om onze reacties interessant en informatief te maken voor onze gebruikers, naast de andere vereisten in deze Voorwaarden, moeten alle gebruikers die reacties plaatsen en/of bekijken, zich houden aan de volgende richtlijnen:

  • Als een reactie wordt gegeven met behulp van uw identiteit of account, wordt deze geacht door u te zijn geplaatst.
  • Plaats geen grof, obsceen, bedreigend, treiterend, intimiderend, lasterlijk, smadend, beledigend of seksueel expliciet materiaal.
  • Doe niet opzettelijk valse of misleidende uitspraken.
  • Bied niet aan om een product of dienst te verkopen of te kopen.
  • Plaats geen materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht.
  • Plaats geen informatie waarvan u weet dat deze vertrouwelijk, gevoelig of anderszins in strijd met de wet is.
  • Vraag ons niet waarom een eerdere reactie is verwijderd.
  • Houd alle reacties relevant en ‘on topic’ en met betrekking tot de betreffende Party Patch website posting open voor reacties.
  • Party Patch accepteert geen verantwoordelijkheid voor de informatie in de reacties.
  • Als Party Patch een bericht ontvangt dat een posting niet in overeenstemming is met deze voorwaarden of het beoogde gebruik van de reacties, dan kan Party Patch die posting en/of andere gerelateerde postings verwijderen.

Beëindigingsbeleid

U kunt uw account te allen tijde verwijderen of tijdelijk opschorten. Wanneer uw account is opgeschort, zal uw profiel onzichtbaar zijn totdat u uw account opnieuw activeert. Als u ervoor kiest om uw account te verwijderen, worden al uw gegevens verwijderd van de Website(s) en onze servers. Als uw profiel wordt opgeschort of beëindigd, kan het zijn dat uw Gebruikersinzendingen niet worden verwijderd van de Website(s) of onze servers.

Party Patch kan de account van een gebruiker of de toegang tot de Website(s) beëindigen indien, onder toepasselijke omstandigheden, Party Patch vaststelt dat u deze Voorwaarden of het Privacybeleid van Party Patch hebt geschonden. Als Party Patch uw toegang tot de Website(s) beëindigt of u uw account verwijdert, zijn uw Gebruikersinzendingen, reacties en alle andere gegevens niet langer toegankelijk via uw account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet meer naar uw gebruikersnaam navigeren en uw foto’s bekijken), maar deze materialen en gegevens kunnen blijven bestaan en verschijnen op de Website(s). Bij beëindiging zullen alle licenties en andere rechten die in deze Voorwaarden aan u worden verleend, onmiddellijk worden beëindigd.

Party Patch behoudt het recht om te beslissen of Gebruikersinzendingen in strijd zijn met deze Voorwaarden om andere redenen dan schending van het auteursrecht, zoals, maar niet beperkt tot schendingen van de wet, of onder contractuele of fiduciaire relaties, fraude, pornografie, obsceniteit, illegale of aanstootgevende inhoud. Party Patch kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, dergelijke Gebruikersinzendingen verwijderen en/of het account van een gebruiker voor het indienen van dergelijk materiaal in strijd met deze Voorwaarden deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Website(s) blokkeren. Elke vermoede frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die aanleiding kan geven tot beëindiging van uw gebruik van de Website(s), kan worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties.

In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving heeft Party Patch een beleid vastgesteld waarbij accounts van gebruikers die geacht worden herhaaldelijk inbreuk te maken, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken van Party Patch, worden beëindigd. Party Patch kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Website(s) beperken en/of de accounts van gebruikers die inbreuk maken op IP-rechten van anderen beëindigen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een herhaalde inbreuk.

Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE(S) IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE(S) EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN EN ANDERE INHOUD DIE OP OF VIA DE WEBSITE(S) TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, WORDEN AANGEBODEN “IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN” EN “ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR ZIJN” ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST Party Patch ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE(S) EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, GEWOONTE, HANDEL, STIL VERMAAK, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUS. Party Patch GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE(S) BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE WEBSITE(S) OF DE SERVERS DIE DEZE BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. Party Patch GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE(S) OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE FACILITEITEN, DE DIENSTEN OF ANDERE INHOUD DIE OP OF VIA DE WEBSITE(S) TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD OF SITES DIE AAN DE WEBSITE(S) ZIJN GEKOPPELD, WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. Party Patch GEEFT GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE(S) OF DE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD DIE OP OF VIA DE WEBSITE(S) BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN ANDEREN EN Party Patch AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DERGELIJKE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD VAN Party Patch. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT DAT DE UITSLUITING VAN SOMMIGE OF ALLE BOVENGENOEMDE IMPLICIETE GARANTIES OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.Party Patch AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE GEBRUIKERSINZENDINGEN, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE(S), (III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE DAARIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE INFORMATIE, (IV) ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT VAN OF NAAR DE WEBSITE(S), (V) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA ONZE WEBSITE(S) WORDEN VERZONDEN, (VI) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN GEBRUIKERSINZENDINGEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINZENDINGEN DIE VIA DE WEBSITE(S) ZIJN GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD, EN/OF (VII) SCHADE AAN DE COMPUTER, MOBIELE APPARATUUR OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE VAN EEN GEBRUIKER, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR EEN VEILIGHEIDSINBREUK OF DOOR EEN VIRUS, BUGS, KNOEIEN, FRAUDE, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTER- OF NETWERKSTORINGEN OF ANDERE TECHNISCHE OF ANDERE STORINGEN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE MANAGERS, DIRECTEUREN, LEDEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF VERTEGENWOORDIGERS VAN Party Patch AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (DIRECT, INDIRECT, STRAFBAAR, DAADWERKELIJK, GEVOLGSCHADE, INCIDENTEEL, SPECIAAL, VOORBEELDIG OF ANDERSZINS) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE(S) OF HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, SOFTWARE, FACILITEITEN, DIENSTEN OF ANDERE INHOUD OP DE WEBSITE(S), ONGEACHT DE BASIS WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID WORDT INGEROEPEN (BIJV. GARANTIE, CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD), EN ZELFS ALS Party Patch OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. ZONDER BEPERKING NEEMT U (EN NIET Party Patch) DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE OP ZICH IN HET GEVAL VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT DAT DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP U VAN TOEPASSING IS, ZULLEN DE BEPERKINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT Party Patch NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE INHOUD OF HET LASTERLIJKE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE DOOR HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U LIGT.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL DAT U SCHADE, VERLIES OF LETSEL OPLOOPT ALS GEVOLG VAN HET HANDELEN OF NALATEN VAN Party Patch, DE SCHADE, INDIEN VAN TOEPASSING, DIE AAN U IS TOEGEBRACHT, NIET ONHERSTELBAAR IS OF VOLDOENDE IS OM U HET RECHT TE GEVEN OM EEN ACTIE TE ONDERNEMEN OM DE EXPLOITATIE VAN ENIGE WEBSITE, DIENST, EIGENDOM, PRODUCT OF ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS VAN OF GECONTROLEERD WORDT DOOR Party Patch TE VERHINDEREN, EN U HEBT GEEN RECHTEN OM DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, RECLAME, TENTOONSTELLING OF EXPLOITATIE VAN ENIGE WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, DIENST OF ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS VAN OF GECONTROLEERD WORDT DOOR Party Patch TE GELASTEN OF TE BEPERKEN.

Schadeloosstelling

U erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover wettelijk toegestaan, het volledige risico dat voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van de site, de toepassing, de diensten en de inhoud van de site bij u blijft berusten. U gaat ermee akkoord Party Patch, haar managers, directeuren, leden, werknemers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schadeverliezen en uitgaven, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw toegang tot of het gebruik van de Website(s), Gebruikersinzendingen, Materiaal of Inhoud, (ii) uw Gebruikersinzendingen, (iii) uw schending van deze Voorwaarden of enige wetgeving, (iv) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-rechten of privacyrechten; of (v) elke claim dat uw Gebruikersinzendingen schade hebben toegebracht aan een derde partij. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting blijft ook na afloop van deze regels en uw gebruik van de Dienst van kracht.

Algemeen

U gaat ermee akkoord dat: (i) de Website(s) uitsluitend in Texas is (zijn) gevestigd; en (ii) de Website(s) wordt (worden) beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Party Patch, LLC, hetzij specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Texas. Deze Voorwaarden worden beheerst door het interne materiële recht van de staat Illinois, zonder inachtneming van de beginselen van conflictenrecht. Alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Website(s) zullen individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve rechtsvordering, en uitsluitend door een bevoegde rechtbank in Travis County, Texas en de partijen stemmen hierbij in met een dergelijke locatie en met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken over dergelijke procedures en zichzelf. Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid op http://partypatch.eu/nl/privacy-policy en alle andere wettelijke kennisgevingen die door Party Patch op de Website(s) worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Party Patch betreffende de Website(s). Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het feit dat Party Patch er niet in slaagt enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Voorwaarden, en alle rechten en licenties die op grond hiervan worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door Party Patch worden toegewezen. U EN Party Patch KOMEN OVEREEN DAT ELKE ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SERVICE MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN. ZO NIET, DAN WORDT EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN DE ACTIE PERMANENT GEBLOKKEERD.